Maturanti


Dne 27. července 2021 obdrželi všichni přihlášení maturanti výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce do e-mailu, který je uveden na přihlášce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu plskova@spsz.cz nejpozději do 2. srpna 2021. 
Pozvánky k didaktickým testům, které se konají v září 2021, zašleme dne 16. srpna 2021 rovněž elektronicky na e-mail. 
Pozvánky k ústním maturitním zkouškám, které se konají ve dnech 7. a 8. září, odešle škola v průběhu srpna doporučeně poštou. 
Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky – PODZIM 2021