Zahájení školního roku 2021/2022


Školní rok zahájíme ve středu 1. září v 8 hodin v kmenových učebnách tříd.
Zároveň zveme všechny rodiče žáků 1. ročníku na třídní schůzky, které se konají ve středu 1. září od 15,30 hodin.