Školní kolo fyzikální olympiády


Stejně jako každý rok se naše škola zapojuje do řešení fyzikální olympiády. Právě bylo zveřejněno zadání, které najdete na intranetu. 
Zájemci kontaktujte Mgr. Graju (2. a 4. ročník) nebo Mgr. Fajgara (1. a 3. ročník).