Maturita JARO 2022 – opravný termín


Přihlášky k opravným MZ jsou připraveny na studijním oddělení SPŠ Zlín, dveře č. A 05. Zájemci se mohou přihlásit každý pracovní den 8 – 15 hod.

Nejzazší termín pro přihlášení je středa 1.12.2021.