Nejúspěšnější řešitelé matematické soutěže KLOKAN 2022


Kategorie JUNIOR

1. místo  MARKÉTA  HOLÍNKOVÁ   2.L   101 b
2. místo  MATĚJ  PUMPRLA           2.G   100 b
3. místo  MICHAL  TKADLEČEK      2.G     93 b

Kategorie STUDENT

1. místo  SAMUEL  ZEZULKA          3.F     84 bodů
2. místo  PETR  OMASTA                4.K    76 bodů
3. místo  FILIP  JUŘICA                    3.A   75 bodů

VŠEM BLAHOPŘEJEME!!!