Zahájení školního roku


Školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin v kmenových učebnách tříd. 
Zároveň zveme všechny rodiče žáků tříd 1. ročníku na informativní třídní schůzky ve čtvrtek 1. září od 15,30 hodin v tělocvičně školy.