MŮŽEŠ PODNIKAT


Žáci 3. ročníku oboru elektrotechnika se v úterý 20. září zúčastnili vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT. Programem žáky provedl Václav Muchna a Jakub Pavlák ze spolecnosti Y Soft Corporation, a. s.
Cílem bylo žáky inspirovat k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samoststnosti a nezávislosti.