Kraje pro bezpečný internet


Ve školním roce 2022/2023 se do projektu KPBI zapojí všichni vyučující ICT a všichni žáci prvních a druhých ročníků naší školy.