Právní vědomí


V průběhu prvních tří listopadových dnů se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu pro střední školy s názvem Právní vědomí, protiprávní jednání mladistvých a preventivní doporučení pořádaného oddělením tisku a prevence PČR Zlín. Cílem programu bylo žáky seznámit s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladistvých, protiprávního jednání dospělých páchaného na dětech, s legislativní úpravou v oblasti alkoholu, cigaret a drog a předat preventivní doporučení, jak se nestát obětí protiprávního jednání.