Ekonomická olympiáda INEV


V pondělí 30. ledna se na Fakultě managementu a ekonomiky konalo krajské kolo Ekonomické olympiády INEV, kde SPŠ repretentovali žáci Filip Kolář, Jan Lupač, Jan Viktor Valčík a Vojta Beran, kteří byli již dříve úspěšní ve školních kolech.

Děkujeme za reprezentaci.