Celostátní matematická soutěž


Dne 24. 3. 2023 se uskutečnil na naší škole 29. ročník Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ. Naše škola je jedním ze soutěžních středisek. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků naší školy – z každého ročníku dva žáci. Pět žáků bylo úspěšnými řešiteli, dva dokonce obsadili příčky nejvyšší.Kategorie IV (1. ročník):Petr Hanák (1. G) – 1. místo (celkem 212 účastníků)Tibor Valášek (1. H) – 26. místo (celkem 212 účastníků)Kategorie V (2. ročník):Tomáš Pochylý (2. H) – 37. místo (celkem 268 účastníků)Kategorie VII (4. ročník):Tomáš Macků (4. H) –  2. místo (celkem 121 účastníků)Václav Matyáš (4. G) – 43. místo (celkem 121 účastníků)Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.