PRÁVNÍ VĚDOMÍ


Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje byl ve dnech 5. a 6. října 2023 pro všechny žáky 1. ročníku naší školy realizován program PRÁVNÍ VĚDOMÍ.

Program byl veden policejním preventistou formou přednášek, doplněných prezentací k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícímu se k situacím, se kterými se mohou žáci setkat v běžném životě. Byly uvedeny i konkrétní příklady z policejní praxe a vedena diskuse o dané problematice. Žáci byli seznámeni se základními právními pojmy a byla jim vysvětlena trestněprávní odpovědnost zaměřena na mladistvé.