Přednáška pro elektrikáře o zabezpečovacích systémech


Dne 14. prosince se na naší škole konala odborná přednáška pro studenty elektrotechniky se zaměřením na zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Ing. Martin Jiříček z firmy INTE, s. r. o. Zlín představil speciální elektrickou požární signalizaci a zhášení s využitím technologie GreCon. Tato technologie umožňuje detekci jisker a jejich následné rychlé uhašení. Přednáška poskytla maturantům přehled o moderních zabezpečovacích systémech a novinkách v oblasti požární signalizace.