Seminář finanční gramotnosti


Seminář finanční gramotnosti, který se konal od prosince do ledna pro čtvrté ročníky naší školy, byl nejen poučný, ale i inspirativní. Byl zaměřen na klíčová témata, jako jsou hypoteční a spotřebitelské úvěry, inflace, zajištění na důchod a životní pojištění. Podaná srozumitelná vysvětlení a praktické příklady jsou pro studenty základem pro ucelený pohled na finanční oblasti, které je čekají v dospělosti. Tento seminář nejen posílil finanční gramotnost našich žáků, ale také podnítil jejich zájem o ekonomické otázky. Děkujeme panu Lukáši Mackovi a Karlu Gregorovi firmy ProfiFP za jejich cenný přínos ke vzdělávání našich studentů.