Volby do Školské rady


Ve dnech 7. – 14. května proběhly prostřednictvím anketního formuláře v Bakalářích volby do nové Školské rady. Zvoleni byli níže uvedení zástupci. Funkční období nové rady  je od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027.
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Petr Fajgar
Ing. Eva Netopilová
Zástupci rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Martin Peprna
prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.