Stavařská exkurze do Vídně


Na konci dubna absolvovala třída 2. K pod vedením paní učitelky Zálešákové exkurzi do Vídně. Studenti měli možnost zhlédnout nejvýznamnější architektonické skvosty rakouské metropole, jako např. Hofburg, Schönbrunn či Looshaus, na závěr pak výstavu v MUMOK – muzeu moderního umění. Ve skupinách si studenti připravili referáty o navštívených stavbách, paní učitelka pak všechny obohatila o spoustu zajímavých informací z oblasti historie a architektury. Pro všechny zúčastněné to byla velmi přínosná akce.