Podzimní termíny maturitních zkoušek


Termíny konání profilových maturitních zkoušek v podzimním termínu 2024:

  • 30. srpna – praktická maturitní zkouška
  • 12. září – ústní maturitní zkoušky 4. A, 4. E, 4. G, 4. L
  • 13. září – ústní maturitní zkoušky 4. B, 4. F, 4. H, 4. K

Škola pošle pozvánky k profilovým zkouškám doporučeným dopisem v průběhu července.

Termíny konání společných maturitních zkoušek v podzimním termínu 2024 jsou od 1. do 10. září.

Pozvánky k didaktickým testům pošle škola elektronicky do emailu dne 15. srpna.