Projekty


Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0010
Projekt je realizován od 1. 9. 2013 a plánované ukončení v 30. 6. 2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Příjemce: Zlínský kraj
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Partner: Střední průmyslová škola Zlín
tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů a také zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.
V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen
a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti
a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol.
Do výběru byly začleňovány školy, jejichž oborová nabídka odráží potřeby vzdělávání Zlínského kraje a zároveň efektivně využívají již realizované investice.
Příjemcem projektu je Zlínský kraj, který bude projekt realizovat prostřednictvím svých partnerů. Celkem je v projektu 16 partnerů – středních škol.
Střední průmyslová škola Zlín je jedním z nich.
SPŠ Zlín vyučuje strojírenské, elektrotechnické a stavební maturitní obory. Tato škola je historicky centrem technického vzdělávání ve Zlínském kraji.
SPŠ Zlín má jedinečnou nabídkou technických oborů ve Zlínském kraji.
Realizace projektu umožní zkvalitnit přírodovědné a technické vzdělávání, začlenit progresivní technologie z oblasti vědy a výzkumu do vzdělávací praxe, zavést moderní formy výuky.

Jedním z dominantních cílů projektu je vytvoření dlouhodobé spolupráce se základními školami a motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů vyučovaných na SPŠ Zlín. Bude vytvořeno prostředí, v němž se žáci ZŠ budou snadněji rozhodovat o jejich budoucí profesní kariéře a zároveň bude posílen jejich zájem o studium technických oborů.
ZŠ zapojené v projektu v partnerském vztahu k SPŠ Zlín

 • ZŠ Zlín, tř. Svobody
 • ZŠ Želechovice nad Dřevnicí
 • ZŠ Zlín, Komenského II
 • ZŠ a MŠ Tečovice

SPŠ Zlín jako partner projektu budete realizovat určitou část klíčových aktivit:
Pro naplňování cílů vzdělávání stanovených v ŠVP oborů, které na naší škole poskytujeme, je nezbytné zvýšit praktické činnosti žáků/experimentální činnosti žáků ve výuce technických/přírodovědných předmětů.
Při KA bude pořízeno: CNC obráběcí centrum, Základní elektropneumatika, Robotino ¬– kompletní sada, Robotino SIM Professional – SW, Robotino – Logistická sada, 3D tiskárna – PROFI3DMAKER, MasterCAM –SW

Výstupy klíčových aktivit jsou:

Zmodernizované učebny:

 • Laboratoř fyziky
  • Kroužek fyzikálních experimentů
  • Kroužek Zajímavá fyzika s počítačem i bez něj
  • Realizace kooperovaných kroužků na ZŠ s partnerskou SŠ
  • Povinná výuka žáků ZŠ
  • Školení učitelů ZŠ
 • Odborná učebna automatizace a číslicové techniky
  • Kroužek inteligentní budovy
  • Kroužek číslicové techniky
  • Kroužek elektropneumatika
  • Kroužek robotika
  • Kroužek Tajemství programování robotů
  • Realizace kooperovaných kroužků na ZŠ s partnerskou SŠ
  • Povinná výuka žáků ZŠ
  • Školení učitelů ZŠ
 • Odborná učebna CNC strojů
  • Kroužek programování CNC strojů
  • Kroužek moderních technologií
  • Kroužek konstruování ve stavebnictví
  • Kroužek Technologie pro budoucnost
  • Povinná výuka žáků ZŠ
  • Realizace kooperovaných kroužků na ZŠ s partnerskou SŠ

Zároveň bude v rámci dalších aktivit projektu podpořeno zvýšení zájmu žáků základních škol o přírodovědné a technické vzdělávání tak, abychom sekundárně ovlivnili jejich výběr další vzdělávací dráhy směrem k přírodovědnému a technickému vzdělávání.