Projekty


Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín

Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333

Projekt je realizován od května 2012 a plánované ukončení v dubnu 2014

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Ve škole chceme podpořit dvě klíčové aktivity:

1) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti,

2) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Střední průmyslová škola Zlín představuje komplex budov s optimální kapacitou pro 1200 žáků denního studia a patří mezi největší střední průmyslové školy v České republice. V současné době nabízí denní formu studia v pěti oborech vzdělávání:

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Počet jednotek: 2 šablony

Výstupy klíčové aktivity v předmětu: český jazyk a literatura

Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Tato příprava bude v souladu s kutikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.

Výstupem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů (učební materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci vyučovacího předmětu český jazyk a literatura.

Každá sada bude obsahovat 32 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Počet jednotek: 19 šablon

Výstupy klíčové aktivity v předmětech:

  • Matematika (3 šablony)
  • Fyzika (2 šablony)
  • Anglický jazyk (2 šablony)
  • Německý jazyk (1 šablona)
  • Člověk a příroda (1 šablona)
  • Elektrotechnika (3 šablony)
  • Informatika (2 šablony)
  • Stavebnictví (2 šablony)
  • Strojírenství (1 šablona)
  • Nauka o společnosti (2 šablony)

Cílem této klíčové aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

Výstupem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou digitální učební materiály pro vybrané tematické oblasti z jednotlivých výše uvedených vyučovacích předmětů. Pro zkvalitnění vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

Výstupem klíčové aktivity budou 3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti. V každé sadě bude vytvořeno minimálně 20 digitálních učebních materiálů, které následně škola pilotně ověří v rámci běžné výuky.