Projekty


SPŠ ZLÍN – Modernizace učebny pro kontrolu a měření

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury středoškolského vzdělávání žáků SPŠ Zlín, a to prostřednictvím modernizace současné školní budovy pro výuku technických oborů. Záměr projektu a stanovené cíle jsou tak plně v souladu s Operačním programem.

Celkový rozpočet projektu: 2 002 640,00 Kč
Výše dotace: 1 796 166,00 Kč
Realizace projektu: 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.