Projekty


Vzdělávání napříč odbornostmi II.

Číslo programu, název programu: 02 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Střední průmyslová škola Zlín
Název projektu: Vzdělávání napříč odbornostmi II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014083
Realizace projektu: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Popis projektu Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků, včetně inkluzivního vzdělávání. Podpořeny budou aktivity: kluby pro žáky, spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a aktivity rozvíjející ICT.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ
 • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
 • Klub pro žáky SŠ Hlavní cíle projektu
 • Podpořit osobnostní, profesní rozvoj pedagogů a jejich spolupráci
 • Podpořit spolupráci školy a zaměstnavatelů
 • Využít cizí jazyk ve výuce
 • Zapojit ICT technika a využít ICT ve výuce
 • Vytvořit bezplatné kluby pro žáky

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií.