Havrlantová Eva, Ing.

odborné předměty ekonomické
Střední průmyslová škola Zlín