Nesvadbová Renata, Ing.

odborné předměty strojírenství
  • Tel: 577005361
  • Místnost: D303
  • Konzultace: Středa 0. vyučovací hodina
Střední průmyslová škola Zlín