Srnec Jan, Ing.

odborné předměty strojírenské
  • Tel: 577 005 334
  • Místnost: A304
  • Konzultace: Pátek 8. vyučovací hodina
Střední průmyslová škola Zlín