Vondřejc Jan, Bc.

tělesná výchova
Střední průmyslová škola Zlín