Vondřejc Jan, Bc.

tělesná výchova
  • Tel: 577 005 552
  • Místnost: D102
  • Konzultace: Pátek 0. vyučovací hodina
Střední průmyslová škola Zlín