Žák Vojtěch, Bc.

informatika
  • Tel: 577005358
  • Místnost: D211
  • Konzultace: Čtvrtek 10. vyučovací hodina
Střední průmyslová škola Zlín