Přijímací řízení


Vážení rodiče a uchazeči, 
na základě informace MŠMT ze dne 19. dubna 2021 vám oznamujeme, že uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). 
vedení SPŠ Zlín