Informace pro žáky ubytované v Domově mládeže


Vzhledem k tomu, že se někteří žáci z důvodu vzdálenosti dojezdu do školy mohou ubytovat již v neděli 25. 4. 2021, je nutné také jejich testování. Pro ubytované žáky byl vytvořen tzv. Testovací průkaz, z toho důvodu aby se mohli následující den prokázat při příchodu do svých kmenových škol, na praxi, že již byli testováni a nemuseli se opakovaně testovat v pondělí, a následně pak záznamem o opakovaném testování v dalších navazujících dnech a praxích.

Pokud žáci přijedou jako první na praxi (26. 4. 2021 a dále), bude jim vystaveno potvrzení o testování v kmenové škole, aby se v DM netestovali znovu a nevystavovali se tak nepříjemným a stresujícím situacím.