Best in English


Rádi bychom vás informovali o úspěšném průběhu akce Best in English, která se konala dne 16. listopadu 2023. Tato mezinárodní soutěž přilákala pozornost 25 000 talentovaných studentů z 702 škol34 zemí.  Soutěžící měli možnost prokázat své jazykové dovednosti v rámci tří náročných částí testu, který zahrnoval gramatickou část, poslechové úlohy a čtení s porozuměním. 

Očekáváme, že výsledky budou zveřejněny v oficiálním ohlášení v průběhu měsíce prosince.  Děkujeme všem zúčastněným za jejich energii a odhodlání. Naše poděkování náleží také Nadačnímu fondu školy, který celou akci zafinancoval.