Seminář Můžeš podnikat


V pondělí 20. listopadu se uskutečnil seminář „Můžeš podnikat“ pro studenty oboru stavebnictví.  Studenti slyšeli dva příběhy podnikatelů. Pan Dalibor Stříbrný, spolumajitel firmy Explicit reality s.r.o. vyprávěl o svém začátku, průběhu a současném podnikání, o tom, čeho se vyvarovat a také o svých zásadách. Kladl důraz na stanovení cílů, sběr kontaktů a systematičnost. Pan Filip Plevač, bývalý úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, nyní podnikatel působící mimo jiné ve spolku SAMBA – Spolek absolventů MBA, popsal svou životní cestu podnikatele a uvedl automatizaci, robotizaci a digitalizaci jako zásadní změnu v budoucím vývoji stavebnictví. Studentům zdůraznil potřebu neustálého dalšího vzdělávání. Oba řečníci studentům také poskytli čas na dotazy, který byl zcela využit.