Dobrovolníci pro Adru


Přijď se podívat ve středu 6. října od 16 hodin do prostor Křesťanského kulturního centra Zlín, Zlínský klub 204 (budova bývalé knihovny) a můžeš pomoci potřebným. Leták.


Zahájení školního roku 2021/2022


Školní rok zahájíme ve středu 1. září v 8 hodin v kmenových učebnách tříd.
Zároveň zveme všechny rodiče žáků 1. ročníku na třídní schůzky, které se konají ve středu 1. září od 15,30 hodin.

Maturanti


Dne 27. července 2021 obdrželi všichni přihlášení maturanti výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce do e-mailu, který je uveden na přihlášce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu plskova@spsz.cz nejpozději do 2. srpna 2021. 
Pozvánky k didaktickým testům, které se konají v září 2021, zašleme dne 16. srpna 2021 rovněž elektronicky na e-mail. 
Pozvánky k ústním maturitním zkouškám, které se konají ve dnech 7. a 8. září, odešle škola v průběhu srpna doporučeně poštou. 
Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky – PODZIM 2021