Maturanti


Dne 27. července 2021 obdrželi všichni přihlášení maturanti výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce do e-mailu, který je uveden na přihlášce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu plskova@spsz.cz nejpozději do 2. srpna 2021. 
Pozvánky k didaktickým testům, které se konají v září 2021, zašleme dne 16. srpna 2021 rovněž elektronicky na e-mail. 
Pozvánky k ústním maturitním zkouškám, které se konají ve dnech 7. a 8. září, odešle škola v průběhu srpna doporučeně poštou. 
Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky – PODZIM 2021

Nová Školská rada


Dne 11. 7. 2021 uplyne prodloužené funkční období stávající Školské rady. Jejím členům bychom za jejich práci rádi poděkovali.

Od 12. 7. 2021 začíná tříleté funkční období nové Školské rady. Rada se sejde na prvním zasedání v průběhu měsíce září. 

Složení školské rady:
Mgr. Štěpán Bekárek – jmenován Radou ZK
Ing. Josef Říha – jmenován Radou ZK
Martin Peprna – zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Markéta Vykoukalová – zvolena zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Ing. Eva Netopilová – zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Petr Fajgar – zvolen pedagogickými pracovníky školy

Chceme zpátky naše tradice


„Pojďme se naočkovat a pomozme vrátit život do normálu. Očkování prokazatelně pomáhá zastavit šíření koronaviru, což se projevilo mezi již naočkovanými zdravotníky a seniory v pobytových sociálních službách. Pokud si chceme užít léto bez četných mimořádných opatření, je teď ta správná doba na očkování. Pojďme do toho společně,“ vyzval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zlínský kraj spustil kampaň na podporu očkování proti Covid-19